Ma 2018. szeptember 20. csütörtök, Friderika napja van. - Holnap Máté napja lesz.
   

Naptár
Ke Sz Cs Sz Va
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

HÍREK, AKTUÁLIS

123456789
oldal:1/9 bejegyzés:5/45

Búcsúzunk Bogdán Zoltán tanár úrtól

2018.05.29. 13:04 Lejár 2018.06.30. 23:59

Búcsúzunk Bogdán Zoltán tanárúrtól

 

Ismét veszteség érte iskolánkat,

elhunyt Bogdán Zoltán, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium nyugalmazott matematika tanára.

Idén már ő a harmadik, aki elment a tantestületből.

 

"Ha rossz kedvem van, matematizálok, hogy jó kedvem legyen.

Ha jó kedvem van, matematizálok, hogy megmaradjon a jó kedvem."

(Rényi Alfréd)

 

Zoli bácsi 1933. június 30-án született Cegléden. 1951-ben érettségizett az Állami Kossuth Lajos Általános Gimnáziumban. 1955-ben szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán. 1959-ben kötött házasságot Gyáfrás Máriával. Házasságukból két lányuk született, Márta és Zsuzsa. Mindkettőjük pályaválasztására hatással volt az otthonról kapott indíttatás. Márta matematika-rajz szakos pedagógusként végzett, bár később inkább a képzőművészet irányába fordult, Zsuzsa pedig matematikus lett. Nem véletlen, hiszen a fent olvasható idézet Zoli bácsira teljes mértékben igaz volt, lányai azt látták, hogy apjuk mindig örömmel foglalkozik a matematikával, még a balatoni nyaralásokon is árnyékba húzódva, a külvilágot kizárva matematika feladatokat old meg.

1955-től 1993-ig, nyugdíjazásáig tanított a gimnáziumban. Két osztálynak volt osztályfőnöke, és nagyon sok diákot vezetett be a matematika titokzatos világába. Sokan lettek matematikusok az ő hatására, sok diákja pályaválasztásában meghatározó volt az elhivatottsága, példamutatása. Jól ismerte tanítványait, tudta, ki mire képes. Pedagógiai nagyságát jól tükrözi, hogy pl. egyik osztályában a matematikából legtehetségesebb fiú a három év alatt, míg Zoli bácsi az osztályt tanította, alig írt dolgozatot, gyakran inkább hazaküldte a dolgozatírás helyett. Tisztában volt vele, hogy ő úgyis jól megírná a dolgozatot, így viszont a többiek eredménye is reális lesz. Diákjait tisztelte, érettségi után összetegeződött velük, egyenrangú félként kezelte őket. Sok volt diákjával tartotta a kapcsolatot később is, szívesen elbeszélgetett velük. Különösen azért kedvelték tanítványai, mert el tudta fogadni, hogy egy diákot kevésbé érdekel a matematika, más területen elért sikereiket is értékelte, elismerte.

Életét a matematikatanításnak szentelte. A konkrét iskolai tanításon túl 23 éven át szakfelügyelőként is dolgozott. Soha senki nem várta rettegve, szakfelügyelői munkáját a segítőkészség jellemezte. Matematikatanárok sokasága tanulta tőle a "szakmát". Megadatott, hogy néhány évig még együtt is taníthattunk. Gyakori látvány volt, amint a tanáriban matematika szakos kollegáival egy-egy feladat "szép" megoldásait elemezgette.

Szívén viselte a matematikaversenyek ügyét: szervezte a három megye (Pest, Fejér, Veszprém) versenyeit, lelkesen kísérte, vitte az iskola tehetséges tanulóit a versenyekre. Később bekapcsolódott Nemzetközi Magyar Matematikaverseny szervezésébe is.

Éveken át tagja volt a Bolyai János Matematikai Társulatnak, a KÖMAL szerkesztő bizottságának, az Országos Középiskolai Matematikaverseny III. kategória versenybizottságának, segítette a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány munkáját. Ismert és elismert volt szakmai körökben. Legbüszkébb azonban a könyveire volt. Magam is ereklyeként őrzöm a tőle kapott egyetemistáknak és középiskolásoknak szóló versenyfeladatok gyűjteményének dedikált példányát. Közel kétmillió példányban jelentek meg azok a tankönyvek, amelyeknek szerzője, társszerzője volt, többek között az ún. "zöld könyv", melynek feladataiból húsz éven át érettségiztek a magyar középiskolások. Nyugdíjazása után még évekig óraadó volt. Önként vállalt társadalmi feladatairól azonban lemondott, hogy több időt tölthessen családjával, s így egy kicsit visszaadhasson nekik valamit abból a törődésből, amelyet aktív életében tőlük kapott. Bár teste az utolsó pillanatokig még erős volt, a betegség megtörte szellemét. Távozásával ismét szegényebbek lettünk.

 

Zoli bácsi! Isten Veled! Nyugodj békében!

 

Volter Etelka

Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok

Elhunyt Bogdán Zoltán tanár úr

2018.05.18. 11:43 Lejár 2018.06.01. 23:59

Elhunyt Bogdán Zoltán tanár úr

 

Emlékem BOGDÁN ZOLTÁN tanár úrról

 

Az 1958-ban érettségizett IV. c. osztályban a tanár úr matematikát tanított. Jómagam nem kedveltem ezt a tantárgyat, bár néha erőn felül törekedtem a Tanár úr lelkes magyarázatával lépést tartani. Ezzel együtt közepesnél jobb jegyet matematikából nem sikerült begyűjtenem. Viszont abban a tanévben (1957/58) több tantárgyból országos középiskolás versenyt hirdettek. Jómagam, kedves tanárnőm, Márkus Artúrné, Ili néni ösztönzésére földrajzversenyen indultam. Ennek során a házi, a körzeti és a megyei versenyen sikeresen szerepeltem (első lettem). Akkor a tanulmányi verseny résztvevőinek egy tanteremben több témakörből kellett kiválasztani és 3 óra alatt kidolgozni a feladatot. Később tudtam meg, hogy az utolsónak írt dolgozatommal az országos első tíz legjobba bekerültem. (Abban az évben az első hármat vették fel egyetemre felvételi vizsga nélkül, viszont a következő tanévtől már az első tíz számára biztosították ezt a lehetőséget.) Az érettségi utáni banketten Bogdán Tanár úr odajött hozzám, gratulált ehhez az eredményhez és akkor mondta a következőket: Ili néni nem győzött a versenydolgozataimban szereplő rengeteg adatnak utána nézni, továbbá így már érti, hogy az ő tantárgya miért nem tartozott a kedvenceim közé és további sok sikert kívánt. Végezetül megjegyezte, hogy ezt az eredményt nem nézte ki belőlem...

A későbbi osztálytalálkozónkon - Nagy Lajos tanár úr halála miatt - Bogdán Tanár úr pótosztályfőnökünk lett.

Az érettségi bankett óta 54 év telt el, jómagam - a nyugállomány mellett - ma is aktív földrajztanár, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetének külső munkatársaként földrajzkutató, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke, 10 kötet szerzője vagyok, ám emellett ma is megcsodálom a matematikusok és más tudósok kimagasló teljesítményeit.

 

Dr. Dusek László, öregdiák IV.C

Értékelés: 5/1
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok

2018. május 12. Közgyűlés

2018.05.16. 14:28 Lejár 2018.06.30. 23:59

Dr. Kürti György, az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket és közölte, hogy a 10 órára összehívott Közgyűlés megtartásához nincs meg a szükséges létszám, ezért szünetet rendelt el és a Közgyűlést 11 órára újra összehívta.

 

A szünetben Gulyás Zoltán, a gimnázium igazgatója beszámolt az elmúlt tanév legfontosabb eseményeiről vmint megtekinthettük Barotai Barnabással, a gimnázium nyugalmazott tanárával készült videofelvételt, amelyet Koltói Ádám, Süveges Andrásné és Süveges András készített.

11 órakor vette kezdetét az Egyesület 2018. évi rendes Közgyűlése, amelyen a 232 tagból 33 fő jelent meg.

 

Meghirdetett napirendnek megfelelően először az Egyesület elnökének, dr. Kürti Györgynek a beszámolója hangzott el. A Felügyelő bizottság nevében Volter Etelka adott tájékoztatást az Egyesület anyagi helyzetéről. Majd dr. Kürti György a következő ciklusra vonatkozó munkatervet ismertette:

Koszorúzás (szeptemberben a Kossuth-napok alkalmával, október 26-án az iskolai emléktáblánál, halottak napján az iskolai előkert kopjafájánál, március 15-én a Kossuth-szobornál)

Tagtoborzás: mindenkinek faladata

Honlap és a facebook folyamatos karbantartása, bővítése

Visszaemlékezések gyűjtése: az alapító öregdiákok életrajza, neves diákok életleírása, visszaemlékezések, vicces sztorik stb.

Fényképgyűjtés

Iskolánk tanára vagy diákja volt sorozat folytatása: tanárok - Czinege Imre, Tompa Tibor és Süli Aladár; diákok - Velkey-Guth Ádám, Pálinkás László, Harczi Zsolt (sportolók), Békesi László, Újvári Ferenc

Egyéb rendezvények:

 • Cegléd díszpolgárai és a Kossuth gimnázium - könyvbemutató ea. Reznák Erzsébet és dr. Kürti György
 • Pedagógus életutak az 1945 utáni Magyarországon. Középiskolai tanári létviszonyok a visszaemlékezések tükrében ea. Treszkainé Vincze Beatrix tagtársunk, volt gimnáziumi tanár
 • 650 éves Cegléd - a város határának bejárása ea. dr. Kürti György

Új feladatok:

 • iskolai kronológia készítésének elkezdése és folyamatos feltöltése a honlapra
 • hírlevél összeállítás és eljuttatása a tagokhoz
 • az iskolai díszzászló lándzsahegyének gravíroztatása (iskolai címer, Kossuth-kép)

 

Hozzászólások elhangzása után a tisztújítással folytatódott a közgyűlés. A vezetőségi tagokra új javaslat nem érkezett, ezért a Jelölőbizottság a jelenlegi vezetőség és felügyelő bizottság újraválasztását javasolta. A titkos szavazást követően a Szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a leadott szavazatok száma 32, ebből érvényes 32.

A Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesületének tisztségviselői a következő három évben:

elnök - dr. Kürti György, ügyvezető elnök - Gulyás Zoltán, tagok - dr. Farkas Pál, Mezeiné Kónya Terézia, Reznák Erzsébet, dr. Szentpétery Kálmán, Virágné Hornyák Ágnes.

Felügyelő bizottság: dr. Fülöp Hajnalka, Volter Etelka, Zakar László.

 

Közgyűlés az alapszabály betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg.

Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok

KÖZGYŰLÉS - 2018. május 12.

2018.04.27. 08:19 Lejár 2018.05.31. 23:59

Kedves Öregdiák!

 

Értesítem, hogy a Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesületének évi rendes közgyűlését 2018. május 12-én, szombaton 10 órai kezdettel a gimnázium dísztermében tartjuk. (Az iskola épülete 9 órától lesz nyitva.)

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Az Egyesület elnökének beszámolója
 2. Az Felügyelő Bizottság beszámolója
 3. A következő év feladatai
 4. Hozzászólások, javaslatok
 5. Választás: az egyesület elnöksége és felügyelő bizottsága

Amennyiben 10 órakor a közgyűlés nem határozatképes, akkor a fenti napirendi pontok változtatása nélkül a közgyűlést 10.30 - tól tartjuk meg.

A közgyűlés előtt (ha nem lesz határozatképes) megtekintjük Barotai Barnabással, a gimnázium nyugalmazott tanárával készült videofelvételt.

 

Vezetőségválasztás:
A jelenlegi vezetőség (7 fő) és felügyelő bizottság (3 fő) mandátuma lejárt, ezért a közgyűlésen tisztújításra kerül sor. A Jelölő Bizottság, amelynek tagjai Fülöp Nelli, Mészár Jozefa Katalin, Rónai Gábor várja a jelöléseket az egyesület elérhetőségein keresztül vagy a helyszínen! (A jelenlegi tisztségviselők is újraválaszthatók.)

 

Az Öregdiák Egyesület elérhetősége:

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
Postacím: 2700 Cegléd, Rákóczi út 46.

Telefon: (53) 500-525

Fax: (53) 500-625

e-mail: cklg.oregdiak@gmail.com

Honlap: www.oregdiak.cklg.hu

Bankszámlaszám: K&H Bank 10403129-50505357-48521004

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tisztelettel üdvözli:

 Dr. Kürti György

        elnök

Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok

Programajánló - 2018. március 24.

2018.03.19. 08:53 Lejár 2018.04.02. 23:59

Programajánló

Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok

A lap 0.016 másodperc alatt készült el. | Copyright 2018 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo
A látogatók száma 2015.02.16-tól: 691742 | Ebben a hónapban: 13231 | Ma: 186 | jelenleg: 1 | Statisztika