Ma 2024. június 12. szerda, Villő napja van. - Holnap Antal, Anett napja lesz.
   

Naptár
Ke Sz Cs Sz Va
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

KRONOLÓGIA

Iskolánk történései évenkénti, kronológikus bontásban.


Válasszon tanévet!

 

A GIMNÁZIUM ALAPÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Forrás:

- Gőz Sándor: A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium alapításának története 1889-1899. Cegléd. 1997. 39. p.

- Gőz Sándor: A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium építése és működése az alapítástól 1904-ig. Cegléd. 1999. 81. p.

 

undefined1889.január 24. Dobos János 140 ezer forintos felajánlása a gimnázium létrehozására.

1890.október Dobos János megváltoztatja alapítványát: 47500 forintot egy gazdasági iskola létesítésére ajánl fel, majd az összeget 75 ezer forintra növeli.

1890 őszétől kampány a Czegléd c. újságban a gimnáziumért.

1893.február Dobost megkérik, változtassa alapítványát ismét a gimnázium javára, de sikertelen a kísérlet.

1893.szeptember Dobos János a gimnázium javára változtatja meg alapítványát.

1894.április Kossuth halálával kapcsolatos rendezvényeket kihasználva Gubody Ferenc polgármester eléri, hogy 100 ezer forintos - Kossuth nevét viselő - alapítvány jön létre a gimnáziumért, a lakosság pótadójából.

1894.november 5. Dobos János - Kossuth Ferenc látogatása alkalmából - 100 ezer forintra növeli adományát.

 

1896.június 26. A megyei vezetés megvonja a gimnáziumtól a Kossuthról való elnevezés jogát.

1896.október 11. Dobos János halála

1897.április A megye megadja az engedélyt a pótadóra.

undefinedGubody Ferenc polgármester - az eredeti felvétel a Kossuth Múzeum tulajdona1897.július 1. Gubody Ferenc 6 oldalas folyamodványa kormányhoz a gimnázium ügyében

1898.január 31. Gubody Ferenc felterjeszti ajánlatát.

1898.február 22. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratban jóváhagyja az ajánlatot és közli feltételeit.

1898.március 20. A ceglédi képviselőtestület elfogadja a feltételeket (áprilisban a törvényhatóság)

1899.május A gimnáziumot ellenzők újból - és utoljára - heves támadást indítanak a gimnáziumpártiak ellen.

1899.július 25. A ceglédi képviselő-testület aláírja a végleges szerződést. Ezzel létrejön a Ceglédi Királyi Állami Főgimnázium.

1899.augusztus 25. Miskolci Arnold a gimnázium első igazgatója megkezdi hivatalos működését a mai Táncsics Mihály Általános Iskola egyik helyiségében. Ugyanezen a napon kibocsátják az első hirdetményt az iskola megnyitásáról és a beiratkozásról.

1899.augusztus 27. Vetró Sándor, az első tanár megérkezése a pozsony-szentgyörgyi gimnáziumból.

 

 

AZ ELSŐ TANÉV

 

A kronológia A Ceglédi Magyar Királyi Állami Főgymnasium értesítője az 1899-1900. iskolai évről. Szerk. Miskolci Arnold. Cegléd, 1900. kiadvány alapján készült.

 

TANÁRI KAR

ideiglenes igazgató: Miskolci Arnold (magyar-német)

tanárok: Glósz János (latin-görög), Vetró Sándor (rajz)

óraadók

hitoktatók: Csapó János r.kat.segédlelkész, dr. Feldmann József rabbi, Murányi János ref. segédlelkész, Török József ev.lelkész

énektanító: Nagy Sándor ref. népiskolai tanító

Az iskola működését Vég Áron napidíjas szolga segítette.

 

undefined1899.augusztus 29. Az első alakuló tantestületi értekezlet, a tanév során 24 értekezletet tartanak.

1899.augusztus 31. Francsics Norbert tankerületi főigazgató látogatása. ( A tanév során négy alkalommal jár az iskolában.)

1899.szeptember első három napján 92 tanuló iratkozott be gimnáziumba. A tandíj 48 korona, felvételi díj 8, ifjúsági könyvtári díj, értesítői díj, énekdíj 2-2 korona, tintadíj 20 fillér.

1899.szeptember 4. (hétfő) de. 9 óra Ünnepélyes tanévnyitó polgári iskolában, az első osztály tantermében.
1899.szeptember 7-én megérkezik az engedély a párhuzamos osztály megnyitására. A Cegléd c. lap e témával foglalkozó cikkét közli az értesítő.

1899.november 20. (hétfő) Erzsébet királyné-gyászünnepe a közgyűlési teremben. Az ünnepségről a Ceglédi Újság részletesen beszámolt, a cikket közli az értesítő. Ebből az alkalomból, a Vakokat gyámolító országos egyesület javára pénzadományokat gyűjtenek.

1899.december 14-én dr. Csurgai László városi főorvos szemvizsgálatot tart: trachoma nincs.

1900.április 30. Iskolai ünnepség a városháza dísztermében az 1848. április 11-i törvények királyi szentesítésének emlékére. Miskolczi Arnold megnyitó beszéde után beszédet mond Vetró Sándor tanár úr. A tanulók nemzeti színű jelvényt viselnek. Az értesítő részletesen bemutatja az iskolai ünnepségek programját. Az értesítő utal rá, hogy a tanévben megemlékeztek március 15-ről és a koronázás napjáról.

1900.június 16-22. Évzáró vizsgálatok.

1900.június 22. Tornaverseny a nagy vásártéren. A versenybíróság elnöke: Gubody Ferenc polgármester.

1900.július 29. Évzáró ünnep. Az értesítő felsorolja a könyvjutalmat kapott tanulók névsorát.

A tanév folyamán:

Az értesítő tételesen közli a tanári könyvtár gyarapodását. Az állomány 460 db iskolai értesítőt is tartalmazott, amelyeket az intézetek igazgatóságai küldtek. Tételesen szerepel az ifjúsági könyvtár, a földrajzi szertár, a rajzszertár és az éremtár gyarapodása is. Cegléd város polgársága "jogegyenlőséget tartva szem előtt", a szegény tanulók segítése érdekében Segítő Egyesület-et hozott létre. A taggyűjtő ívet, valamint az alapító és rendes tagok névsorát ismerteti az értesítő. Az egyesület védnökének Kossuth Ferenc országgyűlési képviselőt, elnökének Gubody Ferenc polgármester kérték fel. Egy helyi kereskedő, Váradi Dávid alapítványt hozott létre a szegénysorú tanulók támogatására, kikötve, hogy a négy vallásfelekezethez tartozó ifjak felváltva részesüljenek belőle. Az alapítólevelet közli az értesítő.

A ceglédi turini százas küldöttség Kossuth ösztöndíjat alapított a szegény tanulók támogatására. A ceglédi ifjúság hangversenyt rendezett a gimnázium ifjúsági könyvtára javára. Az értesítő közli az adományozók névsorát és felsorolja az adományokat is. A régebbi zeneegyesület tagjaiból megalakult Vonós-négyes szándéka szerint a színházban vagy a Népkörben kamara-zeneestélyeket szeretne rendezni abból a célból, hogy hangszereiket a gimnázium számára megmentsék.

A lap 0.017 másodperc alatt készült el. | Copyright 2024 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo
A látogatók száma 2015.02.16-tól: 2902182 | Ebben a hónapban: 21206 | Ma: 562 | jelenleg: 1 | Statisztika